Den gode ansøgning!

Matias

Er du dimittend eller nyledig? Eller leder du efter nye udfordringer og søger aktivt, mens du er i job? Så kender du til det at skrive jobansøgninger. Du har måske fået tudet ørerne fulde med at CV’et er første referencepunkt for ansøgerudskilningsløbet. Det er det også i mange tilfælde. Men hvad nu hvis du ligger side om side med andre ansøgere eller lige periferien af en potentiel samtale. Det er i de situationer at den gode, motiverede ansøgning gør forskellen. I de situationer ville det være brandærgerligt – for at sige det på godt jysk – hvis du ikke har lagt det fornødne arbejde i ansøgningen. Det er din opgave at gøre den værd at læse! Men hvad er en god ansøgning, og hvordan fremstår den motiveret?

 

Først og fremmest findes der ikke nogen formel for, hvordan du skriver en god motiveret ansøgning. Det hele afhænger af øjnene, der ser. Nogen vægter visse ting højere end andre, mens andre lægger vægt på helt andre parametre. Så gode råd er dyre. Når det er sagt, findes der en masse råd og jobansøgningsmodeller, hvori kan du finde inspiration og vejledning til din jobsøgning. I det følgende præsenteres du for nogle vejledende observationer og erfaringer fra vores daglige arbejde med jobsøgning og ansøgningsskrivning samt EFU-modellen. Så kan du selv eksperimentere med og måske implementere nogle af de anvisninger, som vi fremhæver her. 

 

Do’s and don’ts

 

En motiveret ansøgning bør som tommelfingerregel være maks. én side. Hverken mere eller mindre. Ansættende arbejdsgivere har hverken tid eller ressourcer til at læse mere end én sides motiveret ansøgning. Skriver du mere end en side, mister du simpelthen din læser. Ikke på baggrund af det du skriver, men på grund af den tid det tager at læse. Dit sprog skal være levende og aktuelt, og derfor skal du skrive i nutid. Hvis du bruger en tidligere erfaring som eksempel på, hvordan den kan bidrage dér, hvor du søger, så formuler det i en aktiv og fremtidsorienteret form. Her kan du med fordel bruge modalverber.

 

Da én side ikke er særlig meget plads, skal du være selektiv, i forhold til hvad du vælger at fremhæve i din ansøgning. Derfor bør du undgå floskler og klichéer i din ansøgning. Er du fleksibel, selvstændig og har du gode samarbejdsevner? Tillykke med det. Det forventer din kommende arbejdsgiver! Selvom mange stillingsopslag fremhæver personlige karakteristika som disse, bør du ikke bruge værdifulde linjer i din motiverede ansøgning på at fremhæve det som særegent hos dig. Det er ikke måden at skille sig ud på – snarere tværtimod. Undgå ligeledes gentagelser fra dit CV.

 

Det er en god idé at skabe luft til læseren – bogstavelig talt. Lav afsnit. Nogen har sågar succes med at lave underoverskrifter for at skabe mere luft og fremhæve specifikke kompetencer. I tråd med det, kan du med fordel undlade for lange sætninger på flere linjer. Hold det på 1,5-2 linjer. Det er de færreste, der sætter pris på at læse en tekst, der giver åndedrætsbesvær før næste punktum, grundet lange og nørklede formuleringer.

 

Sælg dig selv og din motivation

 

Før du starter, skal du sætte dig ind i arbejdsgiverens nuværende situation, og hvordan du i den opslåede stilling kan være med til at præge og bidrage til at skabe udvikling og mærkbare resultater. Forestil dig at du er ved at skrive en salgstale af et produkt eller en ydelse, som du skal sælge til en kunde. På samme måde skal du italesætte dine kompetencer i relation til den ansættende arbejdsplads og dennes arbejdsopgaver. Du skal overbevise modtageren om den værdiskabende effekt, du tilfører og hvorfor du brænder for netop denne stilling i denne virksomhed eller organisation. Eksemplificér gerne med tidligere erfaringer.

 

Din motivation og dine kompetencer skal altså fremhæves i relation til de evner, der efterspørges i stillingsopslaget. Uden at det bliver en direkte kopi af de egenskaber, der bliver fremhævet som afgørende for at lykkes i stillingen. Sæt dig i modtagerens sted sprogbrug, og formulér dét, der efterspørges, med dine egne ord.

 

Og det starter fra toppen. Det første læseren får øje på i din ansøgning er overskriften. Det er faktisk det største blikfang i din ansøgning. Benyt derfor en fængende overskrift til at skabe interesse for din ansøgning, og til at give modtageren lyst til at læse den. Brug en punchline, der fortæller noget kendetegnende ved dig som medarbejder, og fremhæv det i relation til en eller flere af de kompetencer, der efterspørges. Mange skriver stillingens titel i overskriften, og det er ikke særlig salgsbart eller læseindbydende.

 

Brug EFU-modellen

 

EFU-modellen er et redskab, du kan overveje at gøre brug af, når du skriver dine jobansøgninger. Den kan hjælpe dig til at tune ind på de ting, du, som ansøger, bør fremhæve, når du ”sælger dig selv” til en potentiel arbejdsgiver. Den består af tre komponenter, som hver repræsenterer ét bogstav fra navnet: egenskaber, fordele og udbytte. Oprindeligt er modellen beregnet som salgsteknik for sælgere af produkter og ydelser, der på den måde skaber et behov hos en potentiel kunde. På samme måde kan du skabe et behov, for at få dig med på holdet hos en potentiel arbejdsgiver.

 

Forestil dig en omvendt tragt, hvor du starter med at fremhæve egenskaber ved dig selv, som skal omsættes til fordele og til sidst udbytte for arbejdsgiveren. Hvis du følger tragten ”tvinges” du til at italesætte din profil og omsætte den til konkret værdi for den ansættende arbejdsgiver. Grunden til at tragten er omvendt, er at du så vidt muligt skal forsøge at lægge mest vægt på den sidste del, udbytte. Med andre ord er det til din fordel, hvis denne del fylder mest i din ansøgning.

 

Tak, fordi du læste med. Vi håber, at det har givet lidt inspiration til din fremtidige jobsøgning. 

 

Held og lykke med jobjagten!

 

CVhelpr-teamet